085 064 0640 – Gennep3H@bedrijventerreinvereniging.nl

Nieuws

LinkedIn – Stichting Duurzaam Bedrijven Overleg

Wist u al dat Stichting DBO ook actief is op LinkedIn? Voeg DBO toe aan uw netwerk !  

Lees verder

Glasvezelbijeenkomst ondernemers Gemeente Gennep op 1 en 8 November!

Met de economische groei, het explosief stijgende internetgebruik en het toenemende toerisme, zal er de komende jaren in Gennep veel veranderen. Een goede internetverbinding mag daarbij niet ontbreken voor bedrijven,…

Lees verder

De Ondernemersprijs!

Twee leden van de Bedrijventerreinverenigingen zijn genomineerd voor de Ondernemersprijs van 2018! Geert Meulensteen (voorzitter BTV Sterckwijck & Health Campus en eigenaar Mola) Renske van den Berg (lid BTV de…

Lees verder

Let op! Verandering van wet – en regelgeving vanaf januari 2019 en wat betekent dit voor u?

Energie besparen is een belangrijke stap in het beperken van de uitstoot van broeikasgassen (CO2). De plicht tot energiebesparing is daarom vastgelegd in de Wet milieubeheer. Bedrijven en instellingen die…

Lees verder