085 064 0640 – Gennep3H@bedrijventerreinvereniging.nl

Tolheffing vrachtverkeer: wat vindt de gemeente?

Geplaatst op 16 augustus 2019

Gemeenterubriek – 14 augustus 2019: Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is bezig met een wetsvoorstel  ‘Tolheffing vrachtverkeer’. Via een internetconsultatie biedt het ministerie de mogelijkheid te reageren op het wetsvoorstel om tot een zo goed mogelijke regeling te komen. In het belang van onze inwoners en bedrijven heeft gemeente Gennep op het wetsvoorstel gereageerd.

Verduurzaming mobiliteit
De gemeente kan zich grotendeels vinden in het wetsvoorstel om vrachtverkeer te laten betalen per kilometer. Dat deze opbrengsten (deels) gebruikt gaan worden voor het verduurzamen van de sector juichen we toe. In regionaal verband werken we binnen het netwerk van Trendsportal ook aan het verduurzamen van de mobiliteit in Noord-Limburg.

Monitoring
We hebben geen opmerkingen op het in het wetsvoorstel opgenomen heffingsnetwerk, dit zijn de wegen waar in de toekomst tol geheven gaat worden. Wel zouden we graag zien dat het (naar aanleiding van regionale werksessies) overeengekomen monitoringsnetwerk wordt toegevoegd aan het wetsvoorstel. Voor gemeente Gennep zijn we overeengekomen dat de N271 en N291 gemonitord worden, zodat eventueel maatregelen getroffen kunnen worden wanneer de hoeveelheid vrachtverkeer op deze wegen veel toeneemt na invoering van de tolheffing. Dit om de leefbaarheid in de kernen van Gennep te waarborgen. Reden waarom de gemeente geen voorstander is om deze wegen op voorhand al toe te voegen aan het heffingsnetwerk, is dat dit veel impact heeft op de transportbedrijven in onze gemeente. Er zijn bedrijven die dan vanaf de voordeur al tol moeten gaan betalen. Na een implementatie- en testfase zal de tolheffing ingaan in 2023.