T 085 064 06 40 E info@duurzaambedrijvenoverleg.nl

Brexit Impact Scan

Geplaatst op 22 februari 2019

Beste ondernemers,

Onderstaand bericht hebben wij vanmorgen ontvangen vanuit de Gemeente. Het bericht geeft meer informatie betreft (mogelijke) veranderingen en/of impact voor uw organisatie als gevolg van de Brexit.
Onlangs is er een module gepubliceerd om o.a. ondernemers voor te bereiden op én te helpen met deze veranderingen: de Brexit Impact Scan. Onderstaand kunt u het volledige bericht vinden:

“Op 29 maart 2019 verlaat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie. Dit zal gevolgen hebben voor burgers, ondernemers en overheden.
De consequenties, die dit voor ondernemers kan hebben blijken tot nu toe echter onvoldoende in beeld gebracht, iets dat zeker ook te maken heeft met de onduidelijkheid over de uiteindelijke vorm van de Brexit.
Los daarvan is het zaak zo goed als mogelijk te voorkomen dat we voor verrassingen komen te staan. Als ondernemer kun je beter vooraf weten of en zo ja of de Brexit je in de praktijk zal raken.

Het is te verwachten dat er consequenties zullen zijn voor bijvoorbeeld EU-fondsen, import/export door lokale ondernemers en de positie van inwoners met een Britse nationaliteit.
Daarnaast zouden er ook gevolgen kunnen zijn bij onderwerpen zoals aanbestedingstrajecten, servicecontracten, data-opslag, (Europese) samenwerkingsprojecten en privacywetgeving.

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is onlangs een module gepubliceerd om o.a. ondernemers voor te bereiden op deze veranderingen: de Brexit Impact Scan.
Deze impactscan helpt bij de voorbereidingen en biedt waar mogelijk ook handelingsperspectieven om adequaat om te gaan met eventuele negatieve gevolgen.
Het doorlopen van de scan levert informatie op over de mogelijke impact van de Brexit, welke stappen er genomen moeten worden voor de voorbereiding hierop, en waar verdere informatie te vinden is.
De scan is ingericht op thema’s waar de Brexit de praktijk van de ondernemers kan raken. De Brexit Impact Scan voor Bedrijven is te vinden via www.brexitloket.nl/impactscan.”