085 064 0640 MillSM@bedrijventerreinvereniging.nl

Bedrijventerreinvereniging Het Spoor & De Meeren

De winst van samenwerken!

U kunt hier uw wensen, klachten, suggesties of informatie melden.

Nieuwsgierig naar het laatste nieuws?

Sluit u nu aan bij onze bedrijventerreinvereniging!

Let op! Verandering van wet - en regelgeving vanaf januari 2019 en wat betekent dit voor u?

Energie besparen is een belangrijke stap in het beperken van de uitstoot van broeikasgassen (CO2). De plicht tot energiebesparing is daarom vastgelegd in de Wet milieubeheer. Bedrijven en instellingen die meer dan 50.000kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas(equivalent) per jaar gebruiken, hebben een energiebesparingsplicht. Volgend jaar verandert deze wet: naast de bestaande energiebesparingsplicht komt er een informatieplicht.

Valt uw bedrijf onder deze regelgeving? Dan kunt u dat eenvoudig controleren met de wetchecker Energiebesparing.

Energy Services kan u hierin begeleiden, klik hier voor meer informatie

Collectieve diensten

Het DBO ondersteunt de Bedrijventerreinverenigingen in het Land van Cuijk en Noord-Limburg. Diensten zoals Parkmanagement en ondersteuning bij het Keurmerk Veilig Ondernemen worden uitgerold over de bedrijventerreinen. Daarbij zijn er ook collectieve diensten waarbij economisch en kwalitatief voordeel te behalen valt!

Bekijk hier de website van DBO