T 085 064 06 40 E info@duurzaambedrijvenoverleg.nl

Input visie gemeente Gennep

Geplaatst op 6 november 2019

Onderstaand bericht delen wij graag met u namens de gemeente Gennep: 

Beste ondernemer,

Graag breng ik onderstaand verzoek onder uw aandacht om input te leveren op de wijze waarop de gemeentelijke dienstverlening er in de toekomst uit zou moeten zien.

De samenleving verandert in een hoog tempo. Inwoners en ondernemers stellen andere eisen aan onze dienstverlening, de gemeente krijgt een meer ondersteunende en faciliterende rol. Dat heeft gevolgen voor de gemeentelijke organisatie, voor de keuzes die we maken en de manier waarop we werken. Vanzelfsprekend willen we met onze dienstverlening goed aansluiten bij de wensen, behoeften en mogelijkheden van onze klanten. Daarom gaan we aan de slag met een nieuwe, actuele visie op dienstverlening.

Graag willen we iedereen die hierbij een rol speelt – dus ook u als ondernemer –  meenemen bij het opstellen van de visie.

Studenten van de Hogeschool Arnhem Nijmegen helpen ons om meningen en ideeën op te halen. Graag zouden zij 15 tot 20 minuten van uw tijd willen gebruiken om met u te spreken over uw visie op de gemeentelijke dienstverlening. Uw input nemen wij, samen met de input van andere belanghebbenden, mee bij opstellen van de visie.

Wilt u meewerken aan onze visie, stuur dan een mailtje naar de studenten. Mats Dijkstra: msda@gmail.com of Ard Leusink: ardleusink@gmail.com.

Voor meer informatie over het project kunt u contact opnemen met mijn collega Jossien Bouter: j.bouter@gennep.nl of 0485-494141

Met vriendelijke groet,
Gemeente Gennep