T 085 064 06 40 E info@duurzaambedrijvenoverleg.nl

Let op! Verandering van wet – en regelgeving vanaf januari 2019 en wat betekent dit voor u?

Geplaatst op 12 oktober 2018

Energie besparen is een belangrijke stap in het beperken van de uitstoot van broeikasgassen (CO2). De plicht tot energiebesparing is daarom vastgelegd in de Wet milieubeheer. Bedrijven en instellingen die meer dan 50.000kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas(equivalent) per jaar gebruiken, hebben een energiebesparingsplicht. Volgend jaar verandert deze wet: naast de bestaande energiebesparingsplicht komt er een informatieplicht.

Valt uw bedrijf onder deze regelgeving? Dan kunt u dat eenvoudig controleren met de wetchecker Energiebesparing.

Wat betekent de informatieplicht?
Uiterlijk 1 juli 2019 moet u rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft genomen. U rapporteert uw energiebesparende maatregelen aan het bevoegd gezag. Het eLoket van RVO.nl is hiervoor vanaf begin januari 2019 beschikbaar.

Nu al aan de slag!
Uitgangspunt voor de energiebesparende maatregelen zijn de Erkende Maatregelenlijsten (EML). Deze lijsten bevatten per branche energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder.

Om op tijd klaar te zijn, kunt u nu al aan de slag: alle huidige erkende maatregelen blijven gelden. Ook hoeft u een eerder genomen maatregel niet direct te vervangen wanneer er een betere maatregel op de lijst komt. Voor nieuwe erkende maatregel geldt pas het eerstvolgende natuurlijke moment, zoals afschrijving of verbouwing.

In januari 2019 komen de actuele Erkende Maatregelenlijsten beschikbaar. Er staan nieuwe maatregelen op en het bereik van sommige lijsten is groter met meer subsectoren en gebouwtypes.

Valt uw bedrijf of instelling onder de energiebesparingsplicht én informatieplicht? Dan laat u uiterlijk 1 juli 2019 aan het bevoegd gezag weten welke energiebesparende maatregelen u heeft getroffen. Daarna registreert u uw maatregelen eens per 4 jaar.

Energy Services kan u hierin begeleiden:
Een onderneming heeft echter zelden de deskundigheid, de systemen en de tijd in huis om een Energieregistratie- en bewakingssysteem (EBS) zelf te organiseren. Daar heeft Energy Services een maatoplossing voor: Energiemanagement.