T 085 064 06 40 E info@duurzaambedrijvenoverleg.nl

Over de bedrijventerreinverenigingen

De bedrijventerreinen zijn verenigd om als puzzelstukjes elkaar aan te vullen en samen te werken tot één regionale samenwerking in het Land van Cuijk & Noord-Limburg.

De Hoofdbedrijventerreinvereniging (HBTV)
In het Land van Cuijk & Noord-Limburg zijn 9 bedrijventerreinverenigingen actief met overkoepelende vereniging de HBTV. Elke bedrijventerreinvereniging (BTV) heeft een actief bestuur. De HBTV bestaat uit de voorzitters van die besturen. De HBTV bespreekt samen wat ze voor de regio wensen en hoe dit bereikt kan worden. Deze visies worden vervolgens verder opgepakt per BTV.

Doel van de bedrijventerreinvereniging
Het doel is de samenwerking tussen de bedrijventerreinen en de daarop gevestigde bedrijven te verbeteren. Dit doel willen we mede bereiken door dit centrale informatie punt in te richten met gemakkelijke diensten en informatie die van belang is. De Bedrijventerreinvereniging is het centrale informatie punt met collectieve diensten en ondersteuning voor de ondernemers.

Stichting Duurzaam Bedrijvenoverleg
Dit centrale informatiepunt wordt ingevuld door de ‘Stichting Duurzaam Bedrijven Overleg’ (DBO). Het DBO ondersteunt de ondernemers op het bedrijventerrein, helpt de opgerichte besturen van de bedrijventerreinen en organiseert bijeenkomsten. Daarbij initieert het DBO een aantal projecten zoals collectieve diensten, het Stagebureau, Parkmanagement en Collectieve Beveiliging. Ondernemers kunnen door de collectiviteit hun voordeel hieruit halen.

Klik hier om direct naar de website van DBO te gaan. 

 

Wij helpen u graag!

Heeft u vragen betreft de HBTV of de bedrijventerreinvereniging?

Klik hier voor de contactpagina