085 064 0640 – BoxmeerSHC@bedrijventerreinvereniging.nl

Bedrijventerreinvereniging

Het doel van de Bedrijventerreinvereniging (BTV) Sterckwijck en Health Campus 
Het verbinden van bedrijven, gemeente, politie, brandweer, provincie en organisaties in concrete projecten met maatschappelijke betekenis en met winst voor alle betrokken partijen. Zo dragen we allemaal bij aan een hechtere samenleving en bereiken we samen meer! Want alleen ga je sneller, maar samen kom je verder.

Lidmaatschap BTV
Door te verenigen kun je samen met andere ondernemers aan gemeenschappelijke doelen werken. Denk bijvoorbeeld aan het promoten van het bedrijventerrein en het bevorderen van de veiligheid in samenwerking met gemeente, politie en brandweer. Communicatie tussen de vereniging en publieke partijen is effectiever en efficiënter en hoe groter de vereniging, des te groter de invloed.

Ondersteuning BTV door DBO
De BTV wordt ondersteund door Stichting Duurzaam Bedrijven Overleg (DBO). In samenwerking worden bestuursvergaderingen gehouden, Algemene Leden vergaderingen georganiseerd en vinden Themabijeenkomsten plaats. Meer informatie over DBO? Klik dan hier. 

Klik hier voor de Flyer van DBO. 

Wilt u meer informatie over deze vereniging of lopende projecten?
Neem gerust contact met ons op!