085 064 0640 – BoxmeerSHC@bedrijventerreinvereniging.nl

Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO)

De samenwerking is ontstaan in 2016, toen de partners de veiligheid op het bedrijventerrein wilden verbeteren met behulp van het Keurmerk Veilig Ondernemen.

Doel is om blijvend en met behulp van het Keurmerk Veilig Ondernemen en de hierdoor ontstane samenwerking een schoon, heel en veilig bedrijventerrein te creëren. Het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen heeft zich landelijk bewezen als een instrument dat effectief kan zijn om publieke en private partijen samen te laten werken aan veiligheid. MKB Nederland heeft het proces begeleid.

Op Sterckwijck en Health Campus is een KVO-Werkgroep actief, waarin de volgende partijen zijn vertegenwoordigd:
* Gemeente
* Politie
* Brandweer
* BTV Sterckwijck en Health Campus

Heeft u vragen over lopende projecten binnen het KVO-traject?
Neem dan gerust contact met ons op